Huub Ramakers - Eerstelijnspsycholoog
Open
X

Behandeling

In het begin van de behandeling ligt het accent sterk op psychodiagnostiek en probleem-inventarisatie en kunt u het verzoek krijgen om tests en vragenlijsten in te vullen. De uitkomsten hiervan worden in een of meer volgende sessies met u besproken. De psycholoog stelt z’n oordeel uit, totdat u een zo volledig mogelijk beeld hebt geschetst van wat er aan de hand is.

Later in de behandeling ligt de nadruk meer op ‘doen’; voorbeelden hiervan zijn:

  • Zelf-observaties door middel van oefeningen en opdrachten.
  • Gedragspatronen beschrijven en (op kleine punten) gaan veranderen.
  • Een (deel)probleem gaan bespreken met anderen of een brief schrijven.

Duur van het consult

Gemiddeld mag u verwachten dat een gesprek ongeveer drie kwartier zal duren, soms kan het iets uitlopen. Uit onderzoek blijkt dat deze tijd voldoende is om tot werkzame afspraken of op gevoelige onderwerpen te komen, een langere periode belast het concentratievermogen te zeer of is soms te belastend in emotioneel opzicht. De frequentie van de consulten is bij aanvang meestal eenmaal per week – als de agenda het toelaat – daarna eenmaal per twee of meer weken, afhankelijk van de behoefte of de noodzaak.

Totale behandeling

De duur van de totale behandeling kan sterk variëren, afhankelijk van de vraag, de klacht of de problematiek. Kortdurende psychologische hulp wordt vergoed in de Basisverzekering onder de noemer ‘generalistische basis ggz’ (GB GGZ) en mag maximaal 10 – 12 sessies beslaan.
Indien uw behandeling niet binnen de GB GGZ vergoed kan of mag worden, dient u deze zelf te betalen, tenzij uw zorgverzekering deze behandeling in een aanvullende polis vergoedt. Dit betreft onder andere de behandelingen van werk- en relatieproblematiek, aanpassingsstoornissen en een aantal andere stoornissen.
Informeer hiervoor zelf bij uw zorgverzekeraar!

Individueel of met je partner naar relatietherapie

Bij relatie-problemen verdient het de voorkeur om samen op gesprek te komen, samen de verantwoordelijkheid voor de problematiek te nemen en er samen aan te gaan werken. Indien slechts één van beide partners gemotiveerd is om het eigen aandeel in storende relatiepatronen te onderzoeken en aan te pakken is het vaak ook mogelijk om relatie-problematiek individueel te behandelen.