Huub Ramakers - Eerstelijnspsycholoog
Open
X

Algemeen

Psychologiepraktijk ‘De Brug’

De psychologiepraktijk van Huub Ramakers is gevestigd in ‘Paramedisch centrum de Brug’, de ingang is aan de Leichelweg 2 te Lochem.
Binnen gekomen gaat u de trap op (of u neemt de lift) naar de 1e verdieping van het pand.
Aan uw rechterhand vindt u de wachtruimte van de praktijk.

Bereikbaarheid

Ik ben telefonisch bereikbaar op 06-44265964. U kunt eventueel een boodschap inspreken op de voicemail, waarna u zo snel mogelijk wordt teruggebeld. Buiten kantooruren ben ik alleen voor dringende zaken telefonisch bereikbaar. U kunt ook mailen naar info@ramakers-psycholoog.nl

Duur van het consult

Gemiddeld mag u verwachten dat een gesprek ongeveer drie kwartier zal duren, soms kan het iets uitlopen. Bij aanvang (de eerste 2 á 3 gesprekken) vinden de gesprekken meestal wekelijks plaats. Daarna is het afhankelijk van de behoefte of de noodzaak. De frequentie wordt natuurlijk altijd in overleg met u bepaald.

Geheimhouding van informatie

Ik ben lid van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten) en daarmee gehouden aan een beroepscode, aan de beroepsethiek en aan reglementen ten aanzien van dossiervoering en geheimhouding van informatie. Als GZ (gezondheidszorg)-psycholoog val ik bovendien onder het tuchtrecht van de Wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) en kan daar op aangesproken worden. Ook ben ik door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) onder andere wettelijk verplicht om een dossier over u bij te houden, dit zorgvuldig te beheren en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming aan anderen ter inzage te geven of deze te informeren, bijvoorbeeld een bedrijfs- of verzekeringsarts. Wanneer u door uw huisarts bent verwezen, zal ik hem/haar op de hoogte brengen van uw aanmelding, uw klachten (soms met aanvullende opmerkingen) en van de afsluiting van de behandeling. Zonodig zal ik de huisarts tussentijds informeren, bijvoorbeeld bij crisis of plotselinge veranderingen. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, wilt u dit dan bij de aanmelding kenbaar maken.

Klachtenbemiddeling

Indien u ontevreden bent over uw behandeling of andere klachten hebt kunt u mij dit natuurlijk het beste zelf laten weten, zodat we samen kunnen zoeken naar een passende oplossing. Mocht dit niet lukken, of indien u een persoonlijke reden hebt om de klacht niet rechtstreeks met mij te bespreken, dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijke bemiddelaar van de LVVP.