Huub Ramakers - Eerstelijnspsycholoog
Open
X

Aanmelding

Hoe gaat het in zijn werk?

Aanmelding kan via onderstaand aanmeldformulier op deze pagina of telefonisch op telefoonnummer 06-4426 5964.

De wachttijd voor nieuwe aanmeldingen bedraagt momenteel 1 à 2 weken. Verwijzing door een arts  is niet noodzakelijk, het is wel een voorwaarde voor vergoeding door uw zorgverzekeraar. De praktijk heeft contracten met nagenoeg alle zorgverzekeraars.

Nadat u een afspraak hebt gemaakt voor een intake-gesprek, krijgt u per post de bevestiging van de afspraak en informatie over de praktijk thuisgestuurd zodat u hier op uw gemak naar kunt kijken. Daarbij zit ook een korte vragenlijst om in te vullen vóór het eerste gesprek, zodat u zelf uw vraag, de klacht of het probleem onder woorden kunt brengen, eventueel met behulp van een goede vriend(in) of partner.

Sinds 2014 valt psychologische zorg onder de Generalistische Basis GGZ, (afgekort: GB GGZ). Zorgverzekeraars vergoeden drie ‘producten’ in de GB GGZ: ‘Kort’, ‘Middel’ en ‘Intensief’. In het intakegesprek bespreekt u uw hulpvraag met de psycholoog en bekijken we samen of de behandeling wordt vergoed en zo ja, in welk product. In een aanvullende polis kunnen eventueel ook behandelingen vergoed worden die buiten de GB GGZ vallen, zoals werk- en relatieproblematiek en aanpassingsstoornissen. Informeer hiervoor bij uw zorgverzekeraar!

Aanmeldformulier

  • Velden met een * zijn verplicht